TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY HỌC ĐƯỜNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

các chiến sĩ Công an Huyện Krông Pắc Về trường tuyên truyền về tác hại và phòng chống ma túy